Vedlikehold

OME kan tilby service på alle produkter enten det er offshore eller onshore.
Vi har tilgang på dyktig servicepersonell fra Kentinrol i UK som også har nødvendige offshoresertifikater.

Sammen med våre samarbeidspartnere, kan vi produsere nødvendige reservedeler
dersom det haster å få jobben gjort.

Ta kontakt med oss dersom du trenger assistanse ifm våre produkter.