SUBSEA VENTILER

Undervannsregulerings- og choke ventiler designet for å fungere på tvers av et variert spekter av bruksområder, inkludert produksjon i enkeltfase eller flerfase.

UNDERVANNS CHOKE VENTILER Våre undervanns choke ventiler er egnet for bruksområder som enkeltfase eller flerfase produksjon, vann/kjemisk/gassinjeksjon og kunstig gassheving. Våre allsidige undervanns choke ventiler kan operere under en rekke forhold, inkludert HPHT (høyt trykk, høy temperatur), Joule-Thomson-effekt applikasjoner, dypt vann, lave temperaturer og høyt avstengningstrykk.

UNDERVANNS REGULERINGSVENTILER Reguleringsventilene i vår undervannsserie er utviklet som svar på fremskritt innen teknologi for havbunnsprosessering. De er en mer passende løsning enn en konvensjonell undervanns trinnstrupe for bruksområder som sjøvannsinjeksjon, havbunnpumping eller øking, separatornivåkontroll og mottrykkapplikasjoner.